News Tag: Regulatory

Företagsparken gör nyemission om 900 Mkr

Genom en riktad kontant nyemission till ett antal investerare tillförs ytterligare kapital till Företagsparken. Den kontanta nyemissionen sker till substansvärde (NAV) om 39 kronor per aktie. Aktieägarlistan kommer uppdateras på [...]
Read more

Delårsrapport januari-juni 2022

Perioden januari-juni·        Hyresintäkter, TSEK 149 458 (42 800)·        Driftnetto, TSEK 88 246 (23 080)·        Förvaltningsresultat, TSEK 79 613 (7 879)·        Resultat före skatt, TSEK 157 163 (30 271)·        Marknadsvärde fastigheterna, [...]
Read more

Företagsparken välkomnar nya aktieägare

 Företagsparken fortsätter på inslagen tillväxtresa och genomför en kontant nyemission om 55 Mkr till ett fåtal nya aktieägare. Största enskilda investerare är Manne och Petter Boström via Peritas. Nyemissionen sker [...]
Read more

Företagsparken Norden Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2021

Perioden januari-december Hyresintäkter, TSEK 122 228 (44 112)Driftnetto, TSEK 68 881 (18 258)Förvaltningsresultat, TSEK 47 226 (10 716)Resultat före skatt, TSEK 375 338 (23 473)Marknadsvärde fastigheterna, TSEK 4 009 451 (782 165)Soliditet, % 54,5% (62,8%)Överskottsgrad, [...]
Read more

Adress

Företagsparken Linnégatan 2,
114 47 Stockholm