Företagsparken publicerar uppdaterade obligationsvillkor

Företagsparken Norden Holding AB (publ) (”Bolaget” eller ”Företagsparken”) initierade den 22 maj 2024 ett skriftligt förfarande (det ”Skriftliga Förfarandet”) under sitt utestående obligationslån 2022/2025 med ISIN SE0017132442 (”Obligationerna”). Det Skriftliga Förfarandet initierades i syfte att erhålla obligationsinnehavarnas godkännande av vissa undantag från, och vissa ändringar av, villkoren för Obligationerna så som sammanfattat i Bolagets pressmeddelande daterat 22 maj 2024 och som vidare anges i meddelandet till det Skriftliga Förfarandet som är tillgängligt på Bolagets och Nordic Trustee & Agency AB:s (publ) (”Agenten”) webbplatser.

Det skriftliga förfarande avslutades i förtid den 4 juni 2024 eftersom ett tillräckligt antal röster erhölls för att bilda kvorum och att cirka 72 procent av det justerade nominella beloppet för vilket obligationsinnehavarna röstade, röstade för Bolagets begäran i det Skriftliga Förfarandet.

Bolaget meddelar idag att Bolaget har erhållit relevanta undantag under utestående banklån och att villkoren för ikraftträdandet av ändringarna av villkoren för Obligationerna därmed har uppfyllts. De uppdaterade villkoren för Obligationerna finnas tillgängliga på Bolagets webbplats och Agentens webbplats.

För mer information om det Skriftliga Förfarandet och en mer detaljerad beskrivning av undantagen hänvisas till meddelandet om Skriftligt Förfarande på Bolagets webbplats och Agentens webbplats.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juni 2024 kl. 17:00:00 CEST.

Array.prototype.slice.call(document.querySelectorAll(".mfn-footer.mfn-attachment")).forEach(function (el) { el.remove() });

Adress

Företagsparken Linnégatan 2,
114 47 Stockholm