Erik Hamrin utses till ny VD för Företagsparken

Företagsparken har utsett Erik Hamrin till ny VD för bolaget med tillträde den 1 oktober 2023. Han efterträder nuvarande tillförordnade VD Andreas Eneskjöld. Erik är idag vice VD i bolaget med bred erfarenhet från fastighetssektorn.

Erik Hamrin har sedan januari 2023 varit Chief Operating Officer i Företagsparken och från den 1 juli 2023 även innehaft rollen som vice VD. Han har tidigare varit bland annat VD för Holocen och Stadsnyckeln, ansvarig för affärsutveckling i Magnolia Bostad och Genova Property Group samt Asset Manager på CBRE Global Investors. Erik har en masterexamen från Kungliga Tekniska högskolan i Real Estate Management.
 
Företagsparken fortsätter samtidigt att expandera organisationen i syfte att komma närmare kärnaffären och hyresgästerna. Ett nytt förvaltningskontor öppnas i Helsingborg under hösten 2023 och sju nya medarbetare ansluter till bolaget.
 
Nya medarbetare som utgår från Stockholm:
Camilla Deleca – Hyresadministratör, senast från Oscar Properties.
Christian Olave – Teknisk förvaltare, senast från Atrium Ljungberg.
Ulf Glad – Kommersiell förvaltare, senast från Nordic PM.
Martin Isaksson – Kommersiell förvaltare, senast från NREP.
 
Nya medarbetare som utgår från Helsingborg:
Oskar Ovesson – Kommersiell förvaltare, senast från Sydsvenska Hem.
Carl-Fredrik Palm – Kommersiell förvaltare, senast från Mileway.
Michel Laiolo – Teknisk förvaltare, senast från Newsec.
 
”Det omfattande förändringsarbetet är nu genomfört med ny organisation på plats för att bättre möta de tillväxtambitioner bolaget har. Som aktieägare kommer jag fortsätta att följa Företagsparken noggrant och jag önskar bolaget och medarbetarna stort lycka till på den fortsatta resan”, kommenterar Andreas Eneskjöld, tillförordnad VD i Företagsparken.
 
”Vi är glada att Erik Hamrin tar över som VD för Företagsparken. Han har rätt erfarenhet och driv och känner samtidigt bolaget och medarbetarna väl från sin roll som COO och vice VD. Det ger en mycket bra plattform för att utveckla bolaget vidare i en turbulent marknad. Jag vill även tacka Andreas Eneskjöld för hans viktiga insats som tillförordnad VD under det senaste årets stora förändringsarbete och tillväxt för Företagsparken”, kommenterar Leif Östling, styrelseordförande i Företagsparken.
 
Företagsparken har vuxit i hög takt under det senaste året och har idag ett fastighetsvärde om cirka 6 miljarder kronor i Sverige och till mindre del i Finland. Ambitionen är att fortsätta renodla beståndet och växa inom kärnsegmenten lager och lättindustrifastigheter i expansiva städer.

Adress

Företagsparken Linnégatan 2,
114 47 Stockholm