Press

2024

2024-02-23 14:00 Bokslutskommuniké januari-december 2023 Regulatory MAR
Perioden januari-december Perioden oktober-december VD ORD Företagsparken ökar förvaltningsresultatetFör Företagsparken präglades...
Företagsparken har tecknat ett nytt 5-årigt triple-net hyresavtal om 1 460 kvadratmeter, omfattande lager- och kontorsutrymmen, i fastigheten...

2023

Extra bolagstämma med aktieägarna i Företagsparken Norden Holding AB (publ) har hållits idag den 5 december 2023 i Stockholm. Vid...
Företagsparken har avyttrat en fastighetsportfölj i Finland om totalt 61 Mkr. Försäljningen genomförs på ett överenskommet...
2023-11-28 17:00 Kvartalsrapport januari-september 2023 Regulatory
Perioden januari-september Perioden juli-september Kommentarer från VD En orolig omvärld fortsätter att påverka fastighetsmarknaden...
Företagsparken Norden Holding AB (publ) har återköpt totalt 56,25 Mkr av sina utestående seniora icke säkerställda obligationer...
2023-10-27 09:00 Företagsparken utser ny CFO
Företagsparken har rekryterat Per Grundström som ny Chief Financial Officer (CFO). Per kommer närmast från Gladsheim Fastigheter AB...
Företagsparken har tecknat ett flertal nya hyresavtal i fastigheter belägna i Lomma, Sala och Hammarö. Den sammanlagda lokalarean uppgår...
Företagsparken meddelar att man stärker samarbetet med MSB genom en tilläggsuthyrning om 2 000 kvm i fastigheten Vålberg 1:430. Man...
2023-08-25 14:15 Kvartalsrapport januari-juni 2023 Regulatory MAR
Perioden januari-juni Perioden april-juni Kommentarer från VD En osäker omvärld fortsätter att påverka fastighetsmarknaden...

Adress

Företagsparken Linnégatan 2,
114 47 Stockholm