Press

2024

Företagsparken meddelar att två nya uthyrningar har genomförts i Göteborgsregionen, omfattande totalt 3 200 kvm av tidigare vakanta...
Företagsparken Norden Holding AB (publ) (”Bolaget” eller ”Företagsparken”) initierade den 22 maj 2024 ett skriftligt...
Företagsparken meddelar att man precis tecknat ett nytt hyresavtal i fastigheten Sinclair 7 i Arvika om totalt 5 500 kvm. Hyresgästen är...
Företagsparken Norden Holding AB (publ) (”Bolaget” eller ”Företagsparken”) initierade den 22 maj 2024 ett skriftligt...
2024-05-31 17:30 Kvartalsrapport januari-mars 2024 Regulatory MAR
Perioden januari-mars VD ORD Historiskt hög uthyrningstakt! Den egna förvaltningsorganisationen som kom på plats under slutet av 2023 har...
Företagsparken har tecknat ett nytt hyresavtal om 3 775 kvm i fastigheten Kuröd 4:42 i Uddevalla. Hyresavtalet löper i 3 år med ett...
Företagsparken tillkännager att man idag undertecknat avyttring av sex livsmedelsfastigheter för 87,5 mkr. Fastigheterna förvärvas...
Företagsparken har tecknat ett nytt långt hyresavtal i Ängelholm om 4 000 kvm. Ytan har tidigare varit vakant och kommer tillträdas...
Företagsparken Norden Holding AB (”Bolaget” eller ”Företagsparken”) meddelar att Bolaget idag har initierat ett skriftligt...
Företagsparken har tecknat ett nytt hyresavtal om 3 590 kvm med hyresgästen CTS Nordics i fastigheten Kuröd 4:113 i Uddevalla. Företagsparken...

Adress

Företagsparken Linnégatan 2,
114 47 Stockholm