News Tag: Other Corporate Information

Företagsparken antar nya hållbarhetsmål

Företagsparkens styrelse har antagit en ny hållbarhetsstrategi samt nya hållbarhetsmål.  Målens syfte är att styra företaget mot en hållbar utveckling och bidra till att bolaget når sin vision – Företagsparken [...]
Read more

Andreas Eneskjöld ny VD för Företagsparken

Företagsparken växer. Joakim Orthén har byggt upp Företagsparken från 0 till 6,5 Mdkr och bolaget genomförde nyligen en offensiv kontantemission om 900 Mkr till substansvärde per aktie. Nu tar Andreas [...]
Read more

Företagsparken välkomnar nya aktieägare

 Företagsparken fortsätter på inslagen tillväxtresa och genomför en kontant nyemission om 55 Mkr till ett fåtal nya aktieägare. Största enskilda investerare är Manne och Petter Boström via Peritas. Nyemissionen sker [...]
Read more

Adress

Företagsparken Linnégatan 2,
114 47 Stockholm