Företagsparken utser Erik Hamrin till vice VD och etablerar egen förvaltningsorganisation

Erik Hamrin har utsetts till vice VD i fastighetsbolaget Företagsparken, utöver tjänsten som COO i bolaget. Med sin breda erfarenhet från ledande positioner inom fastighetssektorn kommer Erik att vara en viktig kraft i Företagsparkens fortsatta tillväxt. Samtidigt etablerar bolaget en egen organisation för fastighetsförvaltning.

Erik Hamrin har sedan januari 2023 varit Chief Operating Officer i Företagsparken och kommer från den 1 juli 2023 även inneha rollen som vice VD. Han har tidigare varit bland annat VD för Holocen och Stadsnyckeln, ansvarig för affärsutveckling i Magnolia Bostad och Genova Property Group samt Asset Manager på CBRE Global Investors. Erik har en masterexamen från Kungliga Tekniska högskolan i Real Estate Management and Financial Services.

Företagsparken har vuxit i hög takt under det senaste året och har idag ett fastighetsvärde om cirka 6,3 miljarder kronor. Ambitionen är att fortsätta renodla beståndet och växa inom kärnsegmenten lager och lättindustrifastigheter i expansiva städer.

För att stärka förutsättningarna för bolagets utveckling framåt och för att ytterligare komma närmare kärnverksamheten så kommer fastighetsförvaltningen att hanteras internt inom bolaget från och med hösten 2023. En egen organisation har byggts upp under våren och kommer att vara i full drift den 1 oktober.

”Företagsparken är redo för att ta nästa steg och växla upp tempot i bolagets utveckling. Att lyfta Erik Hamrin till en drivande roll som vice VD och etablera en egen förvaltningsorganisation är viktiga delar i det arbetet”, kommenterar Andreas Eneskjöld, tf VD för Företagsparken.

Adress

Företagsparken Linnégatan 2,
114 47 Stockholm