News Tag: Other Corporate Information

Företagsparken avyttrar fastigheter i Finland

Företagsparken har avyttrat en fastighetsportfölj i Finland om totalt 61 Mkr. Försäljningen genomförs på ett överenskommet fastighetsvärde överstigande det bokförda värdet. Portföljen utgörs av tre stycken bildemonteringsanläggningar med en sammanlagd [...]
Read more

Företagsparken har återköpt obligationer

Företagsparken Norden Holding AB (publ) har återköpt totalt 56,25 Mkr av sina utestående seniora icke säkerställda obligationer med förfall i maj 2025. Totalt utestående nominellt belopp är 500 Mkr. Återköpen [...]
Read more

Företagsparken avyttrar fastighet i Härryda

Företagsparken har avyttrat fastigheten Björröd 1:152 i Härryda kommun till fastighetsutvecklaren Panattoni. Fastighetens tomtareal uppgår till 25 000 kvm och är belägen i Björröds verksamhetsområde i nära anslutning till Landvetter flygplats. [...]
Read more

Adress

Företagsparken Linnégatan 2,
114 47 Stockholm