Företagsparken offentliggör uppdaterad bolagspresentation

Företagsparken har under hösten fortsatt med ett högt affärstempo och bland annat genomfört ett antal förvärv om totalt 1,4 Mdkr, tagit in 900 Mkr genom en kontant nyemission, välkomnat Andreas Eneskjöld som ny VD samt offentliggjort nya hållbarhetsmål.
I syfte att på ett samlat sätt beskriva Företagsparken som det ser ut per idag har Företagsparken uppdaterat den bolagspresentation som finns på bolagets hemsida.
– Som nytillträdd VD för Företagsparken ser jag fram emot att leda detta spännande bolag och fortsatt hålla ett högt tempo i att utveckla Företagsparken. Med bas i nuvarande fastighetsbestånd om 6,5 Mdkr ska vi utveckla och skapa värden i det vi har, samtidigt som vi fortsatt ska utvärdera nya affärsmöjligheter, kommenterar Andreas Eneskjöld, VD för Företagsparken.

Adress

Företagsparken Linnégatan 2,
114 47 Stockholm