Företagsparken avyttrar fastighet i Härryda

Företagsparken har avyttrat fastigheten Björröd 1:152 i Härryda kommun till fastighetsutvecklaren Panattoni.

Fastighetens tomtareal uppgår till 25 000 kvm och är belägen i Björröds verksamhetsområde i nära anslutning till Landvetter flygplats. Frånträde sker under oktober månad.

Andreas Eneskjöld tf VD kommenterar, ”Denna avyttring, som görs till ett fastighetsvärde som överstiger bokfört värde, visar att det fortsatt råder god efterfrågan på fastigheter belägna i verksamhetsområden med närhet till större städer eller transportnoder. Avyttringen innebär att vi fortsätter att minska exponeringen emot större utvecklingsprojekt samtidigt som vi ökar kassalikviditeten och vårt förvärvsutrymme.”

Adress

Företagsparken Linnégatan 2,
114 47 Stockholm