Företagsparken genomför tilläggsuthyrning till MSB och förlängning med Höganäs Verkstad.

Företagsparken meddelar att man stärker samarbetet med MSB genom en tilläggsuthyrning om 2 000 kvm i fastigheten Vålberg 1:430. Man har också förlängt befintligt hyresavtal med Höganäs Verkstad om 7 500 kvm i fastigheten Röret 8.

Företagsparken är glada att meddela att man nått en överenskommelse med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om en tilläggsuthyrning i fastigheten Vålberg 1:430 utanför Karlstad. MSB kommer att förhyra ytterligare 2 000 kvm vilket innebär att man nu hyr totalt 8 000 kvm i fastigheten.

I Höganäs har man kommit överens med Höganäs Verkstad om en förlängning av nuvarande hyresavtal om 7 500 kvm i fastigheten Röret 8.

“Både MSB och Höganäs Verkstad har funnit Företagsparkens fastigheter att vara strategiskt belägna och anpassningsbara för deras behov av funktionella lokaler. Företagsparken är stolta över att kunna erbjuda kvalitativa lokaler till olika typer av samhällsviktiga funktioner, såväl rikstäckande myndigheter som lokala industrier. ” Erik Hamrin, VD Företagsparken

Adress

Företagsparken Linnégatan 2,
114 47 Stockholm