Företagsparken avyttrar vakant fastighet i Södertälje

Företagsparken har avyttrat fastigheten Gärtuna 3:2 i Södertälje kommun till fastighetsutvecklaren Verdion.

Fastigheten är belägen i Gärtuna i Södertälje kommun och omfattar 27 000 kvm lokalyta och 68 850 kvm mark. Befintliga byggnader är skräddarsydda för storskalig laboratorieverksamhet och lokalerna har till största del, den senaste 10-årsperioden, varit tomställda.

“För Företagsparken resulterar avyttringen i en ökad löpande intjäning om 2,5 mkr per år, den totala ytmässiga vakansen minskar med drygt 20% och kassalikviditeten ökar med 132 mkr. Vi tog ett strategiskt beslut under våren att minska exponeringen emot storskaliga fastighetsutvecklingsprojekt. Avyttringen innebär att vi intensifierar vårt fokus på kärnverksamheten, kassaflödesgenererande fastigheter med utvecklingspotential i Sveriges verksamhetsområden. Denna avyttring tillsammans med nyligen kommunicerade avyttringar stärker vår förvärvskapacitet och möjliggör fortsatt förädling av befintligt fastighetsbestånd”, kommenterar Andreas Eneskjöld, tf VD för Företagsparken.

Adress

Företagsparken Linnégatan 2,
114 47 Stockholm