Styrelsen föreslår utdelning om 1,08 kr per aktie

Styrelsen för Företagsparken har beslutat att föreslå årsstämman att utdelning ska ske med 1,08 kronor per aktie.

Företagsparken har nyligen stärkt sin kassa med 900 MSEK och ser ett fortsatt intresse från svenska och internationella ägare. Givet de starka nyckeltal som presenterats i Q4, exempelvis har omförhandlade hyror i vårt bestånd ökat med närmare 29 %, föreslår vi därför en utdelning om 1,08 kr per aktie, säger Leif Östling, styrelsens ordförande.

Adress

Företagsparken Linnégatan 2,
114 47 Stockholm