Företagsparken tecknar nya hyresavtal för totalt 6 000 kvm

Företagsparken har tecknat ett flertal nya hyresavtal i fastigheter belägna i Lomma, Sala och Hammarö. Den sammanlagda lokalarean uppgår till ca 6 000 kvm. De nya hyresgästerna består av Lomma kommun, Rusta AB & Nordic Wellness.

De nytecknade hyresavtalens årliga hyresvärde uppgår till totalt 7,8 Mkr. Genom uthyrningarna minskar den ytmässiga vakansen i beståndet med ca 6 000 kvm.
Störst av de nytillkommna hyresgästerna blir Lomma Kommun som flyttar in i lokaler om 3 100 kvm i fastigheten Lomma 31:8.

“Det är glädjande att vi i en mer avvaktande uthyrningsmarknad kontrakterat goda hyresgäster till våra lokaler. Det visar om något att våra lokaler är attraktiva och att vårt kunderbjudande är konkurrenskraftigt. “ Erik Hamrin, VD Företagsparken 

Adress

Företagsparken Linnégatan 2,
114 47 Stockholm