Företagsparken renodlar genom ett flertal mindre avyttringar

Företagsparken har under juni månad genomfört ett flertal mindre avyttringar för ett underliggande fastighetsvärde om totalt 59 miljoner kronor.

“Fastigheterna är belägna på fem mindre orter utanför Företagsparkens geografiska fokusområden. Avyttringarna har skett i nivå med externa marknadsvärderingar. Vi ser fram emot att fortsätta förädla vår fastighetsportfölj och jobbar ständigt för att identifiera nya möjligheter på marknaden”, kommenterar Andreas Eneskjöld, tf VD för Företagsparken

Adress

Företagsparken Linnégatan 2,
114 47 Stockholm