Press

2023

2023-08-24 18:00 Erik Hamrin utses till ny VD för Företagsparken Regulatory MAR
Företagsparken har utsett Erik Hamrin till ny VD för bolaget med tillträde den 1 oktober 2023. Han efterträder nuvarande tillförordnade...
Företagsparken har avyttrat fastigheten Björröd 1:152 i Härryda kommun till fastighetsutvecklaren Panattoni. Fastighetens tomtareal...
Företagsparken har avyttrat fastigheten Gärtuna 3:2 i Södertälje kommun till fastighetsutvecklaren Verdion. Fastigheten är belägen...
Företagsparken har under juni månad genomfört ett flertal mindre avyttringar för ett underliggande fastighetsvärde om totalt...
Erik Hamrin har utsetts till vice VD i fastighetsbolaget Företagsparken, utöver tjänsten som COO i bolaget. Med sin breda erfarenhet från...
2023-05-26 12:00 Kvartalsrapport januari-mars 2023 Regulatory
Perioden januari-mars Kommentarer från VD Företagsparken fortsätter på inslagen väg En fortsatt osäker omvärld påverkar...
Företagsparken Norden Holding AB (publ) årsredovisning för 2022 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida...
Styrelsen för Företagsparken har beslutat att föreslå årsstämman att utdelning ska ske med 1,08 kronor per aktie. Företagsparken...
2023-02-24 14:45 Delårsrapport januari-december 2022 Regulatory MAR
Perioden januari-december · Hyresintäkter, TSEK 345 028 (122 112) · Driftnetto, TSEK 237 048 (68 205) · Förvaltningsresultat...

2022

Företagsparken har under hösten fortsatt med ett högt affärstempo och bland annat genomfört ett antal förvärv om totalt...

Adress

Företagsparken Linnégatan 2,
114 47 Stockholm