Företagsparken avyttrar livsmedelsfastigheter för 87,5 mkr.

Företagsparken tillkännager att man idag undertecknat avyttring av sex livsmedelsfastigheter för 87,5 mkr. Fastigheterna förvärvas av Cibus Nordic Real Estate AB (publ), tillträde av fem av fastigheterna sker omgående och den återstående fastigheten planeras att tillträdas under juli månad i år. Avyttringen sker i linje med bokfört värde.

“Vi är nöjda med att kunna meddela att vi nu har avyttrat sex livsmedelsfastigheter i Värmland till Cibus Nordic Real Estate AB. Under tiden fastigheterna varit i vår ägo har vi utfört ett gediget arbete med att uveckla beståndet till en attraktiv livsmedelsportfölj. Det känns tryggt att nu lämna över fastigheterna till en aktör som är kunnig inom detta segment och som kommer fortsätta att förvalta dem väl. Iochmed avyttringen renodlar vi vår portfölj och kan fokusera mer på vår kärnverksamhet inom segmenten lätt industri & lager " säger VD Erik Hamrin

Array.prototype.slice.call(document.querySelectorAll(".mfn-footer.mfn-attachment")).forEach(function (el) { el.remove() });

Adress

Företagsparken Linnégatan 2,
114 47 Stockholm