Företagsparken tecknar nya hyresavtal i Göteborgsregionen

Företagsparken meddelar att två nya uthyrningar har genomförts i Göteborgsregionen, omfattande totalt 3 200 kvm av tidigare vakanta lokaler.

De två fastigheterna är belägna i centrala Kungsbacka och vid Göta Älv i Älvängen, Ale.
Fastigheten i Kungsbacka, om 1 060 kvm, har hyrts ut till en väletablerad aktör inom maskinuthyrning och går från att ha varit tomställd till att nu vara fullt uthyrd.

I Ale har ett nytt långt hyresavtal tecknats om 2 140 kvm med InfiMotion Technology Europe AB, ett företag som tillverkar och säljer elektriska drivsystem för el- och hybridfordon. Dessa lokaler har också tidigare varit vakanta.
Genom dessa uthyrningar stärker Företagsparken sina årliga hyresintäkter med cirka 2,7 miljoner kronor och minskar vakansen i beståndet med 3 200 kvm.

"Vi är glada att välkomna två nya stabila hyresgäster till våra fastigheter i Kungsbacka och Ale. Förvaltningen har gjort ett utmärkt jobb och tecknat flera stora avtal den senaste perioden, vilket är mycket positivt för vår portföljs totala nyckeltal. Återigen lyckas vi fylla tidigare vakanta lokaler, vilket belyser den potential som finns i vårt bestånd," säger Sanel Hasic, Fastighetschef på Företagsparken.

Array.prototype.slice.call(document.querySelectorAll(".mfn-footer.mfn-attachment")).forEach(function (el) { el.remove() });

Adress

Företagsparken Linnégatan 2,
114 47 Stockholm