Företagsparken hyr ut 4 000 kvm i Ängelholm

Företagsparken har tecknat ett nytt långt hyresavtal i Ängelholm om 4 000 kvm. Ytan har tidigare varit vakant och kommer tillträdas under hösten 2024. Kontraktets totala hyresvärde uppgår till ca 15 mkr.

"Vi är mycket nöjda över att kunna meddela att vi nu har hyrt ut 4 000 kvm av tidigare vakanta lokaler. Denna uthyrning bidrar till en betydande minskning av vakansgraden i portföljen och stärker intjäningen för fastighetsbeståndet i Ängelholm.
Efterfrågan på lokaler är fortsatt stark, och flexibiliteten i våra lokaler möjliggör för oss att kunna anpassa ytorna efter hyresgästernas behov" säger Sanel Hasic, fastighetschef på Företagsparken.

Array.prototype.slice.call(document.querySelectorAll(".mfn-footer.mfn-attachment")).forEach(function (el) { el.remove() });

Adress

Företagsparken Linnégatan 2,
114 47 Stockholm