Företagsparken tecknar nytt hyresavtal i Uddevalla.

Företagsparken har tecknat ett nytt hyresavtal om 3 775 kvm i fastigheten Kuröd 4:42 i Uddevalla. Hyresavtalet löper i 3 år med ett årligt hyresvärde om 6 mkr.

Företagsparken har tecknat ett nytt hyresavtal med ett dotterbolag till Signal & Andersson som
avser driva verksamheten Rybergs chark vidare i Företagsparkens lokaler. Signal & Andersson
Charkuterifabrik AB är ett systerbolag till AJ Dahlbergs Slakteri AB.
 
"Vi är mycket nöjda med uthyrningen och ser fram emot ett långsiktigt samarbete. Detta är ännu en lyckad uthyrning som genomförts på kort tid i vårt bestånd i Uddevalla, något vi känner oss mycket stolta över” säger Sanel Hasic,
Fastighetschef på Företagsparken

Array.prototype.slice.call(document.querySelectorAll(".mfn-footer.mfn-attachment")).forEach(function (el) { el.remove() });

Adress

Företagsparken Linnégatan 2,
114 47 Stockholm