Företagsparken tecknar nytt hyresavtal i Lomma om 1 460 kvm

Företagsparken har tecknat ett nytt 5-årigt triple-net hyresavtal om 1 460 kvadratmeter, omfattande lager- och kontorsutrymmen, i fastigheten Lomma 31:35 i Lomma kommun.

Hyresgästen är Elektrofabriken i Malmö AB, ett teknikbolag som tillverkar och levererar låg- och mellanspänningsprodukter för kommersiella och industriella applikationer. Lokalen har renoverats och anpassats för att tillgodose efterfrågade behov. Fastigheten har genomgått energibesparande åtgärder då samtliga armaturer ersätts med LED.

“Vi är väldigt glada att flytta in i nya lokaler anpassade till vår växande verksamhet och ser fram emot ett långt och väl fungerande samarbete med Företagsparken. Lomma ligger strategisk bra för oss med nära till motorvägen och Malmö city inom 10 minuter” – Marthin Karlsson, VD Elektrofabriken i Malmö AB

“Det är glädjande att få välkomna en etablerad industriaktör som Elektrofabriken i Malmö AB till Lomma, vi ser fram emot ett mångårigt och gynnsamt samarbete.” – Erik Hamrin, VD Företagsparken

Adress

Företagsparken Linnégatan 2,
114 47 Stockholm