Företagsparken tecknar nytt hyresavtal i Uddevalla.

Företagsparken har tecknat ett nytt hyresavtal om 3 590 kvm med hyresgästen CTS Nordics i fastigheten Kuröd 4:113 i Uddevalla.

Företagsparken har tecknat nytt hyresavtal i Uddevalla om 3 590 kvm till hyresgästen CTS Nordics. Hyresavtalet löper till och med 2029. CTS Nordics är specialiserade på datacenter i Norden.

"Vi är mycket nöjda med uthyrningen till CTS Nordics och ser fram emot ett långsiktigt samarbete. Vi ser god efterfrågan på våra lokaler och känns givande att fortsätta utveckla vårt fastighetsbestånd i våra geografiska delmarknader,"
säger Sanel Hasic, Fastighetschef på Företagsparken.

Array.prototype.slice.call(document.querySelectorAll(".mfn-footer.mfn-attachment")).forEach(function (el) { el.remove() });

Adress

Företagsparken Linnégatan 2,
114 47 Stockholm