Företagsparken avyttrar fastigheter i Finland

Företagsparken har avyttrat en fastighetsportfölj i Finland om totalt 61 Mkr. Försäljningen genomförs på ett överenskommet fastighetsvärde överstigande det bokförda värdet.

Portföljen utgörs av tre stycken bildemonteringsanläggningar med en sammanlagd tomtareal om ca 150 000 kvm. I samband med affären lämnar bolaget Finland och äger således enbart fastigheter inom Sverige. Samtliga fastigheter i portföljen är obelånade.

“Avyttringen följer vår nya förvaltningsstrategi där vi införlivar förvaltningen i Företagsparken. Beståndet i Finland har till stor del hanterats av externa parter och den kritiska massan har varit för liten för att bygga en organisation kring. Vi fokuserar nu på att optimera förvaltningen på hemmaplan.” – Sanel Hasic, fastighetschef Företagsparken.

Adress

Företagsparken Linnégatan 2,
114 47 Stockholm