News Tag: MAR

Bokslutskommuniké januari-december 2023

Perioden januari-december Hyresintäkter, TSEK 472 375 (345 028) Driftnetto, TSEK 338 725 (230 839) Förvaltningsresultat före finansiella poster, TSEK 287 211 (194 689) Resultat före skatt, TSEK -258 921 (23 227) [...]
Read more

Kvartalsrapport januari-juni 2023

Perioden januari-juni Hyresintäkter, TSEK 253 484 (149 458) Driftnetto, TSEK 176 485 (88 246) Förvaltningsresultat, TSEK 153 860 (79 613) Resultat före skatt, TSEK -182 145 (157 162) Marknadsvärde fastigheterna, MSEK [...]
Read more

Delårsrapport januari-december 2022

 Perioden januari-december· Hyresintäkter, TSEK 345 028 (122 112)· Driftnetto, TSEK 237 048 (68 205)· Förvaltningsresultat, TSEK 194 689 (47 226)· Resultat före skatt, TSEK 23 227 (375 538)· Marknadsvärde fastigheterna, MSEK 6 365,4 [...]
Read more

Delårsrapport januari-september 2022

 Perioden januari-september· Hyresintäkter, TSEK 234 718 (76 707)· Driftnetto, TSEK 153 177 (45 920)· Förvaltningsresultat, TSEK 129 195 (23 779)· Periodens resultat, TSEK 148 203 (-8 262)· Marknadsvärde fastigheterna, MSEK [...]
Read more

Företagsparken gör nyemission om 900 Mkr

Genom en riktad kontant nyemission till ett antal investerare tillförs ytterligare kapital till Företagsparken. Den kontanta nyemissionen sker till substansvärde (NAV) om 39 kronor per aktie. Aktieägarlistan kommer uppdateras på [...]
Read more

Delårsrapport januari-juni 2022

Perioden januari-juni·        Hyresintäkter, TSEK 149 458 (42 800)·        Driftnetto, TSEK 88 246 (23 080)·        Förvaltningsresultat, TSEK 79 613 (7 879)·        Resultat före skatt, TSEK 157 163 (30 271)·        Marknadsvärde fastigheterna, [...]
Read more

Företagsparken Norden Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2021

Perioden januari-december Hyresintäkter, TSEK 122 228 (44 112)Driftnetto, TSEK 68 881 (18 258)Förvaltningsresultat, TSEK 47 226 (10 716)Resultat före skatt, TSEK 375 338 (23 473)Marknadsvärde fastigheterna, TSEK 4 009 451 (782 165)Soliditet, % 54,5% (62,8%)Överskottsgrad, [...]
Read more

Adress

Företagsparken Linnégatan 2,
114 47 Stockholm