Företagsparken gör nyemission om 900 Mkr

Genom en riktad kontant nyemission till ett antal investerare tillförs ytterligare kapital till Företagsparken.
Den kontanta nyemissionen sker till substansvärde (NAV) om 39 kronor per aktie.
Aktieägarlistan kommer uppdateras på hemsidan efter registrering hos Bolagsverket och Euroclear.

Adress

Företagsparken Linnégatan 2,
114 47 Stockholm