News Tag: Yearend

Bokslutskommuniké januari-december 2023

Perioden januari-december Hyresintäkter, TSEK 472 375 (345 028) Driftnetto, TSEK 338 725 (230 839) Förvaltningsresultat före finansiella poster, TSEK 287 211 (194 689) Resultat före skatt, TSEK -258 921 (23 227) [...]
Read more

Delårsrapport januari-december 2022

 Perioden januari-december· Hyresintäkter, TSEK 345 028 (122 112)· Driftnetto, TSEK 237 048 (68 205)· Förvaltningsresultat, TSEK 194 689 (47 226)· Resultat före skatt, TSEK 23 227 (375 538)· Marknadsvärde fastigheterna, MSEK 6 365,4 [...]
Read more

Företagsparken Norden Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2021

Perioden januari-december Hyresintäkter, TSEK 122 228 (44 112)Driftnetto, TSEK 68 881 (18 258)Förvaltningsresultat, TSEK 47 226 (10 716)Resultat före skatt, TSEK 375 338 (23 473)Marknadsvärde fastigheterna, TSEK 4 009 451 (782 165)Soliditet, % 54,5% (62,8%)Överskottsgrad, [...]
Read more

Adress

Företagsparken Linnégatan 2,
114 47 Stockholm