News Tag: Q3

Kvartalsrapport januari-september 2023

Perioden januari-september Hyresintäkter, TSEK 356 272 (234 718) Driftnetto, TSEK 257 880 (153 177) Förvaltningsresultat före finansiella poster, TSEK 219 447 (129 195) Resultat före skatt, TSEK -252 498 (158 312) [...]
Read more

Delårsrapport januari-september 2022

 Perioden januari-september· Hyresintäkter, TSEK 234 718 (76 707)· Driftnetto, TSEK 153 177 (45 920)· Förvaltningsresultat, TSEK 129 195 (23 779)· Periodens resultat, TSEK 148 203 (-8 262)· Marknadsvärde fastigheterna, MSEK [...]
Read more

Adress

Företagsparken Linnégatan 2,
114 47 Stockholm