Företagsparken växer genom affär i Eskilstuna

Företagsparken förvärvar, förädlar och förvaltar högavkastande fastigheter och markområden i stadsnära företagsparker. Företagsparken har förvärvat fem fastigheter i Eskilstuna med ett totalt underliggande fastighetsvärde om cirka 120 Mkr. Förvärvet omfattar en total uthyrningsbar yta om cirka 10 000 kvm med hyresintäkter om 7,7 Mkr.

Företagsparken fortsätter att förvärva fastigheter i snabb takt och stärker bolagets kassaflöde genom investeringar i det svenska näringslivets ryggrad – stadsnära företagsparker. Förvärvet i Eskilstuna ligger helt rätt i linje både avseende den geografiska placeringen och den typ av fastigheter Företagsparken vill ha i sin portfölj. Företagsparken ser över möjligheterna till ytterligare investeringar i Eskilstunaområdet.

– Vi ser fram emot en fortsatt transaktionsintensiv tillväxt, kommenterar Joakim Orthén, VD på Företagsparken.

Adress

Företagsparken Linnégatan 2,
114 47 Stockholm