Företagsparken välkomnar nya aktieägare

 
Företagsparken fortsätter på inslagen tillväxtresa och genomför en kontant nyemission om 55 Mkr till ett fåtal nya aktieägare. Största enskilda investerare är Manne och Petter Boström via Peritas. Nyemissionen sker till Företagsparkens senaste substansvärde.
 

  • Företagsparken fortsätter på inslagen bana och följer upp nyemissionen till Claes Kockum runt årsskiftet med att nu välkomna ytterligare aktieägare. Det är glädjande att Manne och Petter Boström kommer in som nya aktieägare, personer som är väldigt duktiga entreprenörer, kommentarer Joakim Orthén, VD på Företagsparken.

Adress

Företagsparken Linnégatan 2,
114 47 Stockholm