Företagsparken offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationer vid Nasdaq Stockholm

Företagsparken Norden Holding AB (publ) emitterade den 9 februari 2022 seniora icke säkerställda obligationer om 500 miljoner kronor under ett ramverk om totalt 1 000 miljoner kronor med ISIN SE0017132442. Företagsparken har, i enlighet med obligationsvillkoren, ansökt om upptagande till handel av obligationerna vid Nasdaq Stockholm och första dag för handel beräknas bli omkring den 5 april 2022. Med anledning av upptagande till handel har Företagsparken upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet kommer finns tillgängligt på Företagsparken respektive Finansinspektionens webbplats.

Adress

Företagsparken Linnégatan 2,
114 47 Stockholm