Företagsparken Norden Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022

Hyresintäkter, TSEK 70 534 (17 667)
Driftnetto, TSEK 38 418 (8 006)
Förvaltningsresultat, TSEK 34 147 (4 353)
Resultat före skatt, TSEK 126 281 (8 180)
Marknadsvärde fastigheterna, TSEK 4 250 675 (1 108 168)
Soliditet, % 49,5% (57,9%)
Överskottsgrad, % 54,5% (45,3%)

Adress

Företagsparken Linnégatan 2,
114 47 Stockholm