Företagsparken har tillträtt fastigheter för 430 Mkr

Företagsparken offentliggjorde den 6 maj 2022 att man genom fyra olika transaktioner
ingått avtal om att förvärva fastigheter för totalt 430 Mkr.
 
Företagsparken har genom tillträde idag tillträtt samtliga dessa fastigheter.
Förvärven finansierades med egna medel och nya banklån.

Adress

Företagsparken Linnégatan 2,
114 47 Stockholm