Företagsparken förvärvar för 385 Mkr

Företagsparken har genom ett flertal transaktioner ingått avtal om att förvärva tolv fastigheter i Norrköping, Nynäshamn, Karlstad, Falkenberg och Kristianstad med ett totalt underliggande fastighetsvärde om cirka 385 Mkr. Förvärven omfattar en total uthyrningsbar yta om cirka 34 000 kvm med hyresintäkter om cirka 25 Mkr. Förvärven avses finansieras med eget kapital och banklån.
– Vi fortsätter att förvärva fastigheter som stärker bolagets kassaflöde med fastigheter i utmärkta lägen. Genom förvärven stärker vi vår marknadsposition i Norrköping betydligt och cirka 60 nya hyresgäster välkomnas, kommenterar Joakim Orthén, VD på Företagsparken.

Adress

Företagsparken Linnégatan 2,
114 47 Stockholm