News Tag: IR

Företagsparken publicerar uppdaterade obligationsvillkor

Företagsparken Norden Holding AB (publ) (”Bolaget” eller ”Företagsparken”) initierade den 22 maj 2024 ett skriftligt förfarande (det ”Skriftliga Förfarandet”) under sitt utestående obligationslån 2022/2025 med ISIN SE0017132442 (”Obligationerna”). Det Skriftliga Förfarandet [...]
Read more

Kvartalsrapport januari-mars 2024

Perioden januari-mars Hyresintäkter, TSEK 132 525 (129 215) Driftnetto, TSEK 94 438 (91 118) Förvaltningsresultat, TSEK 77 529 (79 182) Resultat före skatt, TSEK 35 660 (-75 822) Marknadsvärde fastigheterna, MSEK [...]
Read more

Företagsparken hyr ut 4 000 kvm i Ängelholm

Företagsparken har tecknat ett nytt långt hyresavtal i Ängelholm om 4 000 kvm. Ytan har tidigare varit vakant och kommer tillträdas under hösten 2024. Kontraktets totala hyresvärde uppgår till ca [...]
Read more

Adress

Företagsparken Linnégatan 2,
114 47 Stockholm